Venstre forbedrer sundhedsvæsenet for Samsø

Venstres folketingskandidat har penge til mere nært sundhedsvæsen og flere læger og sygeplejersker.

Venstres sundhedsreform handler om at rykke sundhedsvæsenet tættere på borgerne – og at forstærke den tryghed, samsingerne oplever. Og Venstre har også penge klar til de tilbud, som skal give Samsø mere tryghed – samt flere læger og sygeplejersker.

Det siger Venstres folketingskandidat på Samsø, Fatma Øktem, der selv har siddet i både Folketinget og Regionsrådet.

Hun mener udelukkende, det er fordi, der er valgkamp, at en socialdemokratisk folketingskandidat fra Aarhus nu beder statsministeren garantere akut-funktionerne på Samsø.

-De eneste, der har talt om at drosle ned for akutfunktionerne på Samsø er Socialdemokratiet. Venstre gør det ikke – og der er heller ikke andre, der gør. Vi har i Venstre lovet, at vi bevarer de akutfunktioner, der er i dag.

-Venstres sundhedsreform handler om at rykke sundhedsvæsenet tættere på borgerne. Vi vil styrke samarbejdet mellem hospitaler, akutfunktioner, praktiserende læger og kommunerne, så borgerne oplever sammenhæng og tryghed – i stedet for at de bliver kastebold mellem forskellige institutioner og ryger ud og ind af hospitalerne.

-Vi skaber et sundhedsvæsen, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov – i stedet for at borgernes behov sættes i baggrunden. Det har selvfølgelig størst effekt for patienter og pårørende fra Samsø, som har lidt længere til hospitalerne og deres tilbud.

-Derfor er vi også klar med pengene til at investere i et øge trygheden for patienter og pårørende. Det er faktisk det, vi sidder og forhandler med Dansk Folkeparti om netop i disse dage.

-Vi anviser konkret finansiering til at uddanne og ansætte flere læger, flere sygeplejersker, flere jordemødre og flere sosu-assistenter i de næste mange år, fordi vi ved, at der bliver flere ældre og flere kronikere, der får brug for hjælp i vores sundhedsvæsen.

-Blandt andet vil vi i Venstre uddanne og ansætte 2.000 flere sygeplejersker om året. Socialdemokratiet har foreslået 1.000 sygeplejersker – og de har ikke anvist finansiering overhovedet.

Hvad er det, S ikke vil give danskerne i sundhedsvæsenet, Nicolai Wammen?

I løbet af få år bliver vi i Danmark 230.000 flere danskere over 75 år. Over 10 år forventer vi, at der bliver 200.000 flere med type 2-diabetes og 60.000 flere med KOL.

Derfor er 1.000 sygeplejersker er ikke nok til at løfte de udfordringer, vores sundhedsvæsen møder i de kommende år.

Det bliver jeg nødt til at sige, når Nicolai Wammen (S) i JP Aarhus d. 11.03 giver den som sundhedsekspert.

Der skal mere til. Meget mere til. Flere læger, flere sygeplejersker, flere jordemødre og flere sosu-assistenter. Og de skal også have løn. Derfor skal der være penge til at give dem løn. Og før de kan blive ansat og få løn, skal de også uddannes – og det skal der også være penge til. De penge vil Venstre prioritere.

Det er, fordi vi ønsker et bedre sundhedsvæsen til de mennesker, der får brug for udredning, behandling og pleje, at Venstre nu foreslår, at vi rykker sundhedsvæsenet endnu tættere på patienterne. Så vi undgår, at de bliver kastebolde mellem forskellige instanser og mister følelsen af værdighed og tryghed.

Ikke desto mindre er Socialdemokratiet og Nicolai Wammen imod. Men efter en dag i sygeplejerskekitlen håber jeg, at du har fået en masse kritiske spørgsmål, Nicolai? Ellers stiller jeg dem for dig – og jeg ser frem til dine svar:

  • Venstre har afsat 6 mia. kr. til en nærhedspulje, som skal bringe sundhedsvæsenet helt tæt på dem (især ældre), der i dag ryger ud og ind af forskellige tilbud og for ofte svigtes. Hvorfor vil du ikke være med til den indsats?
  • Venstre har foreslået, at vi udbygger patienternes sikkerhedsnet gennem 21 sundhedsfællesskaber, hvor en række byrådspolitikere sammen med hospitalerne og de praktiserende læger får ansvaret for at sikre patienterne den optimale vej gennem sundhedsvæsenet. Er det den sikkerhed, du ikke under danske patienter?
  • Venstre vil etablere 25 nye lokale sundhedshuse, hvor læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle løser mange flere ting tættere på patienternes hjem. Hvorfor under du ikke danskerne den nærhed, Nicolai Wammen?
  • Venstre vil indføre 15 nye akutbiler i de områder, hvor der går længst tid, før ambulancerne kommer. Er det det, du ikke under danskerne?
  • Venstre vil uddanne 2.000 flere sygeplejersker om året – ikke bare de 1.000, Socialdemokratiet foreslår. Hvorfor vil du kun løse udfordringen halvt, Nicolai Wammen?
  • Venstre vil tilbyde førstegangsfødende en ret til to dages ophold på et barselshotel efter fødsel. Er det det, du ikke under vores unge familier?
  • Venstre vil styrke patientrettighederne, så ældre mennesker ikke skal vente i månedsvis på diagnoser og behandling. Er det den ret, du vil tage fra danskerne?

Du skylder danskerne svar, Nicolai. Jeg venter spændt …