Vær stolt af Danmark – for Venstre flytter børn ud af fattigdom

Vi skal være stolte af Danmark i stedet for at tale Danmark ned, lyder det fra Fatma Øktem (V)

Fatma Øktem, folketingskandidat (V) i Skanderborg Kommune, tidl. MF

Det går rigtig godt i Danmark. Faktisk så godt, at der aldrig før i Danmarkshistorien har været flere mennesker i arbejde end netop nu. Og det gælder også i Skanderborg.

Venstre flytter børn ud af fattigdom. Konkret har vi siden 2016 til udgangen af 2018 flyttet mere end 60.000 voksne danskere ud af kontanthjælpssystemet. Og med dem 40.000 børn.

Det betyder, at flere børn hver dag kan se, at deres far og mor kan stå op til en tilværelse, hvor de har et arbejde. Så de kan tjene deres egne penge – og give hele familien en sikkerhed, tryghed og oplevelse af frihed og muligheder. Som er så fantastisk vigtig for ethvert barn og enhver familie.

Det betyder, at flere børn hver dag kan se, at deres far og mor kan stå op til en tilværelse, hvor de har et arbejde

Det er et kæmpe socialt fremskridt. For hele Danmark. For hele Skanderborg Kommune. Det er jeg som Venstres folketingskandidat utrolig stolt af.

Bevidste prioriteringer

For det er ikke kommet af sig selv. Det er takket været bevidste prioriteringer fra Venstre i regering, at vi nu skaber gode rammer for danskerne og dansk erhvervsliv. Så vi har en sikker finansiering af vores velfærd.

Så vi kan udbygge vores fælles sundhedsvæsen. Uddanne og ansætte flere læger, sygeplejersker, sosu-assistenter og jordemødre. Åbner supersygehuse over hele landet – og samtidig kan rykke vores sundhedstilbud endnu tættere på borgerne. Flere ambulancer, frit valg af genoptræning, hvis kommunen svigter os.

Det vil jeg. Det vil Venstre. Også i de kommende fire år.

Glemsomme Kai

Det er en ambitiøs og positiv historie om Danmark end den, Kai Høstrup (S) udlægger i UgeBladet.

Kai glemmer – helt tilfældigt? – at hans eget Socialdemokrati stod i spidsen for landets regering, da topskatten senest blev sænket.

Og Kai glemmer – helt tilfældigt? – at det var hans egen partiformand, Mette Frederiksen, der var beskæftigelsesminister, da det blev besluttet at de offentlige ydelser ikke skulle reguleres med lønstigningerne. Og at vi skulle skære i SU’en og stramme seniorordningerne, førtidspension og fleksjob. Alle disse stramninger er Mette Frederiksens værk.

Nu skal vi i stedet bygge oven på det, der lykkes. Gøre Danmark endnu stærkere og endnu bedre. Vi skal være stolte af Danmark i stedet for at tale Danmark ned. Det er min ambition. Hjælp mig med det.

Venstre forbedrer sundhedsvæsenet for Samsø

Venstres folketingskandidat har penge til mere nært sundhedsvæsen og flere læger og sygeplejersker.

Venstres sundhedsreform handler om at rykke sundhedsvæsenet tættere på borgerne – og at forstærke den tryghed, samsingerne oplever. Og Venstre har også penge klar til de tilbud, som skal give Samsø mere tryghed – samt flere læger og sygeplejersker.

Det siger Venstres folketingskandidat på Samsø, Fatma Øktem, der selv har siddet i både Folketinget og Regionsrådet.

Hun mener udelukkende, det er fordi, der er valgkamp, at en socialdemokratisk folketingskandidat fra Aarhus nu beder statsministeren garantere akut-funktionerne på Samsø.

-De eneste, der har talt om at drosle ned for akutfunktionerne på Samsø er Socialdemokratiet. Venstre gør det ikke – og der er heller ikke andre, der gør. Vi har i Venstre lovet, at vi bevarer de akutfunktioner, der er i dag.

-Venstres sundhedsreform handler om at rykke sundhedsvæsenet tættere på borgerne. Vi vil styrke samarbejdet mellem hospitaler, akutfunktioner, praktiserende læger og kommunerne, så borgerne oplever sammenhæng og tryghed – i stedet for at de bliver kastebold mellem forskellige institutioner og ryger ud og ind af hospitalerne.

-Vi skaber et sundhedsvæsen, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov – i stedet for at borgernes behov sættes i baggrunden. Det har selvfølgelig størst effekt for patienter og pårørende fra Samsø, som har lidt længere til hospitalerne og deres tilbud.

-Derfor er vi også klar med pengene til at investere i et øge trygheden for patienter og pårørende. Det er faktisk det, vi sidder og forhandler med Dansk Folkeparti om netop i disse dage.

-Vi anviser konkret finansiering til at uddanne og ansætte flere læger, flere sygeplejersker, flere jordemødre og flere sosu-assistenter i de næste mange år, fordi vi ved, at der bliver flere ældre og flere kronikere, der får brug for hjælp i vores sundhedsvæsen.

-Blandt andet vil vi i Venstre uddanne og ansætte 2.000 flere sygeplejersker om året. Socialdemokratiet har foreslået 1.000 sygeplejersker – og de har ikke anvist finansiering overhovedet.

Hvad er det, S ikke vil give danskerne i sundhedsvæsenet, Nicolai Wammen?

I løbet af få år bliver vi i Danmark 230.000 flere danskere over 75 år. Over 10 år forventer vi, at der bliver 200.000 flere med type 2-diabetes og 60.000 flere med KOL.

Derfor er 1.000 sygeplejersker er ikke nok til at løfte de udfordringer, vores sundhedsvæsen møder i de kommende år.

Det bliver jeg nødt til at sige, når Nicolai Wammen (S) i JP Aarhus d. 11.03 giver den som sundhedsekspert.

Der skal mere til. Meget mere til. Flere læger, flere sygeplejersker, flere jordemødre og flere sosu-assistenter. Og de skal også have løn. Derfor skal der være penge til at give dem løn. Og før de kan blive ansat og få løn, skal de også uddannes – og det skal der også være penge til. De penge vil Venstre prioritere.

Det er, fordi vi ønsker et bedre sundhedsvæsen til de mennesker, der får brug for udredning, behandling og pleje, at Venstre nu foreslår, at vi rykker sundhedsvæsenet endnu tættere på patienterne. Så vi undgår, at de bliver kastebolde mellem forskellige instanser og mister følelsen af værdighed og tryghed.

Ikke desto mindre er Socialdemokratiet og Nicolai Wammen imod. Men efter en dag i sygeplejerskekitlen håber jeg, at du har fået en masse kritiske spørgsmål, Nicolai? Ellers stiller jeg dem for dig – og jeg ser frem til dine svar:

  • Venstre har afsat 6 mia. kr. til en nærhedspulje, som skal bringe sundhedsvæsenet helt tæt på dem (især ældre), der i dag ryger ud og ind af forskellige tilbud og for ofte svigtes. Hvorfor vil du ikke være med til den indsats?
  • Venstre har foreslået, at vi udbygger patienternes sikkerhedsnet gennem 21 sundhedsfællesskaber, hvor en række byrådspolitikere sammen med hospitalerne og de praktiserende læger får ansvaret for at sikre patienterne den optimale vej gennem sundhedsvæsenet. Er det den sikkerhed, du ikke under danske patienter?
  • Venstre vil etablere 25 nye lokale sundhedshuse, hvor læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle løser mange flere ting tættere på patienternes hjem. Hvorfor under du ikke danskerne den nærhed, Nicolai Wammen?
  • Venstre vil indføre 15 nye akutbiler i de områder, hvor der går længst tid, før ambulancerne kommer. Er det det, du ikke under danskerne?
  • Venstre vil uddanne 2.000 flere sygeplejersker om året – ikke bare de 1.000, Socialdemokratiet foreslår. Hvorfor vil du kun løse udfordringen halvt, Nicolai Wammen?
  • Venstre vil tilbyde førstegangsfødende en ret til to dages ophold på et barselshotel efter fødsel. Er det det, du ikke under vores unge familier?
  • Venstre vil styrke patientrettighederne, så ældre mennesker ikke skal vente i månedsvis på diagnoser og behandling. Er det den ret, du vil tage fra danskerne?

Du skylder danskerne svar, Nicolai. Jeg venter spændt …

Trafikaftale gør livet lettere for far, mor og erhverv

Med trafikplanen til 112 milliarder kroner gør Venstre Østjylland en kæmpe tjeneste. Vi gør livet lettere i hele Østjylland. Vi gør livet lettere for Østjyllands erhvervsliv, som i dag er hæmmet af, at medarbejdere og transporter til og fra virksomhederne sidder fast i køer på E45. Og vi gør livet lettere for østjyske pendlere. Ikke mindst de mange østjyske forældre, der skal hente og bringe børn i begge ender af et travlt arbejdsliv, gør vi nu en kæmpe tjeneste. Nu bliver det bedre at være far og mor i Østjylland. De kan komme hurtigere hjem til ungerne, når de har fri.

Det har den første udvidelse til seks spor på strækningen fra Aarhus Syd til Skanderborg Syd jo allerede vist. Østjyderne sparer mange timer hver uge. Og nu går vi hastigt videre. Med den nye aftale er jeg ikke alene om at ønske seks spor på E45 på hele strækningen fra Vejle til Skanderborg. Og fra Skanderborg og hele vejen til Randers. Nu står hele regeringen bag den ambition – og Dansk Folkeparti også. Det er så vigtigt. Og det er et rigtig godt argument for, at danskerne stemmer blåt, når der bliver valg.

Vi går allerede i 2021 i gang med udbygningen af E45 til seks spor fra Vejle til Skanderborg og i retningen fra Aarhus S til Aarhus N. Men vi slutter ikke der. E45 er en af Danmarks vigtigste hovedfærdselsårer. Den binder Danmark sammen. Derfor bliver min kamp for bedre østjysk infrastruktur ved, til vi er helt i mål med de seks spor på strækningen fra Vejle til Randers. Desuden har jeg tænkt mig at kæmpe for, at Aarhus Kommune får mulighed for at realisere den Marselistunnel, som kommer til at løse store trafikudfordringer i Aarhus i de kommende år.

Aarhus skal have de samme muligheder for at realisere infrastrukturprojekter, som Folketinget giver København.

Kun Socialdemokratiet taler vores fødevarer ned

Verdensmestre: Den danske fødevare- og landbrugsklynge er verdensmestre i at levere sunde og sikre fødevarer til de mest kræsne forbrugere over hele kloden. To tredjedele af dansk danske landbrugsproduktion sælges som højkvalitetsprodukter.

Sådan kan man præstere, når man er ambitiøs – og bliver ved med at udvikle og forbedre sin produkter og produktionsformer generation for generation. Derfor er hver eneste investering, der sker i landbrugs- og fødevareerhvervet i dag også en investering i mere miljøvenlig produktion, mere dyrevelfærd og større hensyn til klimaforandringerne.

Jeg er stolt af, hvad dansk landbrug præsterer – både herhjemme og på eksportmarkederne. Jeg er stolt, når Landbrug & Fødevarer sammen med Danmarks Naturfredningsforening leverer et fælles oplæg til, hvordan vi kan mindske klimaforandringerne.

Og som østjysk Venstre-politiker gør det mig helt særligt stolt, når både Danish Crown og Arla – som begge ligger i vores baghave i Østjylland – sammen med deres leverandører i landbruget leverer klimastrategier, der ligger sig helt op ad regeringens ambitiøse klima- og energipolitik.

De to østjyske fødevare-giganter beviser, at Danmark har et erhvervsliv i verdensklasse. Som både leverer på verdens mest ambitiøse klima- og miljøindsats – og samtidig leverer højkvalitetsprodukter, som bidrager til den indtjening, der finansierer fremtidens vækst og velfærd i Danmark. Landbrugs- og fødevareklyngen beviser endnu engang, at Danmark er verdens grønne stormagt. Tusind tak til landbruget og fødevareklyngen for det!

Kun tidligere fødevareminister Dan Jørgensen (S) og tidl. miljøminister Ida Auken (SF og R) kan ikke finde ud af at klappe med, når dansk landbrug henter international hæder og investerer stort i grønne løsninger. Her forsømmer man aldrig en lejlighed til at tale fyrtårne inden for dansk erhvervsliv ned. Senest Dan Jørgensen i avisen Danmark 8. marts. De har ikke rigtig forstået, at det er, når vi taler sammen og arbejder sammen, at Danmark er stærkest.

I modsætning til dansk landbrug har de to tidligere ministre ikke selv leveret noget som helst bidrag til at gøre Danmark til et grønt foregangsland.

De blev underkendt af deres egen Natur- og Landbrugskommission. Alle Ida Aukens og Dan Jørgensens egne eksperter i Thorning-regeringens Natur- og Landbrugskommissionen underkendte hele det faglige grundlag for den miljøpolitik, som rød blok har prædiket siden 1970’erne. De blev sat på bænken af både miljø-eksperterne og danskerne ved sidste folketingsvalg.