Venstre forbedrer sundhedsvæsenet for Samsø

Venstres folketingskandidat har penge til mere nært sundhedsvæsen og flere læger og sygeplejersker.

Venstres sundhedsreform handler om at rykke sundhedsvæsenet tættere på borgerne – og at forstærke den tryghed, samsingerne oplever. Og Venstre har også penge klar til de tilbud, som skal give Samsø mere tryghed – samt flere læger og sygeplejersker.

Det siger Venstres folketingskandidat på Samsø, Fatma Øktem, der selv har siddet i både Folketinget og Regionsrådet.

Hun mener udelukkende, det er fordi, der er valgkamp, at en socialdemokratisk folketingskandidat fra Aarhus nu beder statsministeren garantere akut-funktionerne på Samsø.

-De eneste, der har talt om at drosle ned for akutfunktionerne på Samsø er Socialdemokratiet. Venstre gør det ikke – og der er heller ikke andre, der gør. Vi har i Venstre lovet, at vi bevarer de akutfunktioner, der er i dag.

-Venstres sundhedsreform handler om at rykke sundhedsvæsenet tættere på borgerne. Vi vil styrke samarbejdet mellem hospitaler, akutfunktioner, praktiserende læger og kommunerne, så borgerne oplever sammenhæng og tryghed – i stedet for at de bliver kastebold mellem forskellige institutioner og ryger ud og ind af hospitalerne.

-Vi skaber et sundhedsvæsen, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov – i stedet for at borgernes behov sættes i baggrunden. Det har selvfølgelig størst effekt for patienter og pårørende fra Samsø, som har lidt længere til hospitalerne og deres tilbud.

-Derfor er vi også klar med pengene til at investere i et øge trygheden for patienter og pårørende. Det er faktisk det, vi sidder og forhandler med Dansk Folkeparti om netop i disse dage.

-Vi anviser konkret finansiering til at uddanne og ansætte flere læger, flere sygeplejersker, flere jordemødre og flere sosu-assistenter i de næste mange år, fordi vi ved, at der bliver flere ældre og flere kronikere, der får brug for hjælp i vores sundhedsvæsen.

-Blandt andet vil vi i Venstre uddanne og ansætte 2.000 flere sygeplejersker om året. Socialdemokratiet har foreslået 1.000 sygeplejersker – og de har ikke anvist finansiering overhovedet.